IDOIA capdevila

martes, marzo 14, 2006

Llenguatge RSS

Image Hosted by ImageShack.us

El llenguatge d'Internet per a la creació de documents electrònics més conegut és l'HTML, que és amb el qual es defineix l'estructura i contingut d'una pàgina web. Consta d'una sèrie d'etiquetes (markups) predefinides que permeten construir documents que contenen títols, paràgrafs i llistes de text, taules, imatges i altres elements per a la presentació d'informació. Com a millora del llenguatge HTML original sorgeix el llenguatge XML que a més de passar a ser "ascendent" de l'HTML també dóna origen a altres sublenguajes com el RSS.

RSS és altre subllenguaje sorgit de l'aplicació del metallenguatge XML. Per tant un arxiu RSS és un document de text compost per etiquetes fitades entre els símbols major i menor que similars a les utilitzades en el XHTML. RSS correspon a Rich Site Summary o Really Simple Syndication, i està dissenyat per a la distribució (syndication en anglès) de notícies o informació tipus notícies contingudes en llocs web i weblogs. Els arxius RSS comunament es diuen feeds RSS o canals RSS i contenen un resum del publicat en el lloc web d'origen. S'estructura en un o més ítems. Cada ítem consta d'un títol, un resum de text i un enllaç a la font original en la web on es troba el text complet. A més pot incloure informació addicional com el nom de l'autor o la data i l'hora de publicació del contingut. Per tant, qualsevol font d'informació susceptible de poder ser trossejada en ítems (els missatges d'un fòrum, per exemple) poden distribuir-se utilitzant RSS.

Llegint a l'arxiu RSS d'un lloc web és possible saber si s'ha actualitzat i amb quines notícies o textos, però sense necessitat d'accedir a les seves pàgines web. L'arxiu RSS conté a més un enllaç específic per a cada ítem contingut en el feed que dirigeix a la pàgina web amb el text complet de la notícia. Per a llegir els feeds o canals RSS és necessari utilitzar un programa anomenat agregador. Aquest tipus de programes també es coneixen com a lectors de feeds o canals o agregadores de notícies.
L'aplicació habitual del RSS és la distribució dels continguts o de les notícies d'una pàgina web. Això permet, per exemple, incloure els titulars d'una pàgina web en una altre pàgina web diferent, de manera que és possible i relativament fàcil construir una pàgina web el contingut de la qual estigui format pels titulars i resums dels continguts d'una o més pàgines web diferents. Els arxius RSS, a diferència dels arxius XHTML, no són interpretats pels navegadors web i a l'obrir-los el que fan és mostrar el codi XML que compon l'arxiu RSS.